Metalliteollisuuden alihankinta

Teemme metalliteollisuuden alihankintaa, niin pieniä kuin suuriakin komponentteja. Sarjojen koot vaihtelevat kymmenistä useisiin satoihin.

suunnittelu - koneistus - hitsaus - pintakäsittely - hiekkapuhallus - kokoonpano 

valmistuksen kokonaisprosessi - valmistuksen osaprosessi - piensarjat - sarjatuotanto - komponentit- varaosien valmistus ja varastointi - runkorakenteet